Kollerie Elektro – Markelo – 06 331 629 95
Header

Zegelrecht

Wat houdt zegelrecht in?
Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van het energiebedrijf in uw meterkast mag verbreken en deze mIMG_2002ag vernieuwen. Daartoe is een contract getekend door de installateur met het energiebedrijf.Alleen een erkend installateur kan het zegelrecht aanvragen bij de energiebedrijven Enexis, Eneco, Nuon en Liander.

Voordat een bedrijf erkend installateur kan worden, dient het bedrijf te voldoen aan diverse zware eisen. Kollerie Elektro is een erkend installateur. U kunt dit nalezen op de website van de SEI: www.erkendinstallatiebedrijf.nl/
Het zegelrecht is bedrijfsgebonden.Indien u een nieuwe zegel ontvangt dan wordt deze aangebracht met een zegeltang van het bedrijf. Het zegel bevat een uniek bedrijfsnummer van Kollerie Elektro. Aan de hand van dit nummer is door het energiebedrijf eenvoudig te achterhalen wie het zegel heeft aangebracht en er kan op die wijze geen misbruik worden gemaakt van deze bevoegdheid.
Het zegelrecht biedt enkel het recht tot het spanningsloos maken en het vervangen van een doorgebrande zekering. Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen onder de Kwh-meter, dit moet u zelf bij het energiebedrijf aanvragen.
Als u vragen heeft met betrekking tot zegelrecht, neemt u dan gerust contact met ons op.
Wij hebben een meldingsplicht bij onregelmatigheden m.b.t. het zegel. Als wij een groepenkast vervangen / aanpassen en wij moeten de zegel van het energiebedrijf verbreken dan kan het zijn dat wij onregelmatigheden constateren met de huidige zegel. Een installateur met zegelrecht is dus verplicht alle onregelmatigheden te melden aan het energiebedrijf.Dus als er geen zegel aanwezig is of de zegel is verbroken dan hebben wij de verplichting en interne afspraak dit te melden aan het energiebedrijf.Het kan namelijk zo zijn dat er met de meterstanden geknoeid is.Het energiebedrijf komt dan langs en deze bepaalt wat er verder gaat gebeuren.Zegelrecht geeft ons alleen toestemming om de zegel van het energiebedrijf te verbreken en te vervangen. Als er geen toestemming is door zegelrecht of u verbreekt zelf uit eigen beweging de zegel dan krijgt u een boete en wordt er een nader onderzoek ingesteld door het energiebedrijf.
U als verbruiker bent zelf verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende zegels dus zorg er ook voor dat u een erkend installateur aan uw installatie laat werken.

Zegels hebben een uniek nummer, hiermee is de installateur te herkennen die het zegel heeft geplaatst.